ÇED NEDİR

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ; “gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, ‘seçilen yer’ ile ‘teknoloji alternatiflerinin’ belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar” olarak tanımlanıyor.

Bir cevap yazın