OneDrive’ı kaldırma sorunu

Merhaba.

OneDrive hata verdiğinde yeni versiyonu yüklerken de hata alıyorsanız en temiz çözüm bilgisayarınızdan uygulamayı kaldırıp yeniden kurmak olabilir.

Bunun için kendim bizzat denediğim bir küçük uygulamayı paylaşmak istiyorum.

Not Defteri uygulamasını açıp şu kodlamaları dosyaya kopyaladıktan sonra masaüstü’ne dosya uzantısı bat olacak şekilde kaydedin, mesela ” onedrivekaldir.bat ”

Sonra masaüstü’ndeki bu dosyaya çift tıklatın.

Bu işlem sonrasında OneDrive pc’nizden komple kaldırılacaktır.

Daha sonrasında bilgisayarınızı kapatıp açın ve http://onedrive.live.com sitesinden güncel versiyonunu indirip kurun.

Hayırlı olsun.

Kod ;

@echo off
 cls
 set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
 set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
 echo Closing OneDrive process.
 echo.
 taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
 ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 echo Uninstalling OneDrive.
 echo.
 if exist %x64% (
 %x64% /uninstall
 ) else (
 %x86% /uninstall
 )
 ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 echo Removing OneDrive leftovers.
 echo.
 rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
 rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
 rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
 rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
 echo Removing OneDrive from the Explorer Side Panel.
 echo.
 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
 REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
 pause
Yazıyı beğendiyseniz lütfen paylaşır mısınız?

Read More